White Card: për punojnës në ndërtim në Australi

white-card-australia
Çfarë është një  White Card (kartë e bardhë) dhe si mund ta merrni? Nëse ju jetoni në Australi, dhe punoni në ndërtim ju keni nevoj për white card. Nëse jeni duke menduar për tu trasferuar ne Australi per ju qe jeni me pashaporta Europiane duhet te merrni parasysh qe do tju duhet. Në rradhe të parë do t’jua kërkojë kompania ku do te punoni , por edhe autoritetet që bëjnë kontrolle të rregullta në vendet e ndërtimit. Nëse ju nuk e keni atë  ju mund të gjobiteni.

white-card-australia

Çfarë është një White Card?

Kjo është një certifikatë e detyrueshme për të gjithë ato që punojnë në sektorin e ndërtimit, duhet ta kenë për të provuar njohuritë e rregullave të sigurisë. Ky profesion është në fakt i ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshme dhe është konsideruar me rrezik të lartë.

Karta e Bardhë është  kërkesë me ane ligjore për lloje të ndryshme të profesionistëve, duke përfshirë:

Drejtorin punes ndërtimit;
Inxhinieret;
furnizuesit e materialeve;
Punëtorët;
inspektorët;
praktikantët;
Punëtorët pavarur.
Përveç ketyre profesioneve , duhet ta kenë të gjithë ata që kanë akses të rregullt në vendet e ndërtimit, sidomos nëse ata janë të pashoqëruar nga dikush që zotëron një kartë të bardhë.

Si mund ta merrni kartën e Bardhë?

Për ta marrë duhet të ndjekni një kurs në të cilën do të merrni trajnimin e duhur një ditor në lidhje me, sigurinë, shëndetin dhe procedurat në rast të aksidenteve. Në veçanti, temat e mbuluara  përfshijnë: masat për sigurinë, menaxhimin e rrezikut, mbrojtjen personale, sinjalet dhe pajisjet e sigurisë.

Kursi qe quhet Occupational Health and Safety course, mund të merrin pjesë fizikisht në vendin e një organizate të quajtur si,(RTO o Registered Training Organisation)  ose në internet. Kjo varet ne cilin shtet te Australise jetoni! Mësimet që do te ndiqni janë të përqendruara zakonisht në një seancë të vetme gjashtë orësh, ndërsa kursi online – qe e nenshtrojn disa shtete Australiane të cilat sipas ligjit duhet të mbulojë temat e njëjta – zakonisht zgjat dy deri ne kater ore, kjo varet nga aftesia juaj.

Në fund të kursit (e cila zakonisht gjithashtu përdor materiale Video) ju bën nj test për të vlerësuar që keni kaluar apo jo njohuritë e nevojshme, me pas  certifikata do të arrijë me postë brenda pak ditësh (1-3 ditë).

Cilat dokumente janë të nevojshme?

Në mënyrë që të merrni pjesë në kurs duhet të sigurojni dokumente valide të identifikimit. Për emigrantët e sapoardhur në Australi për më pak se gjashtë javë shërbejnë pasaportë dhe vulën në të, patentën  ose një certifikatë të kartës së kreditit ose (deklaratë bankare). Nëse keni kaluar  në Australian  gjashtë javë, ju duhet që të keni më shumë prova e identitetit është e nevojshme për të arritur 100 pikë (p.sh. Passport, një  fatur të energjis elektrike apo te gazit, dhe një deklaratë bankare) dhe nje fotografi. Në përgjithësi, autoritetet duan për të konfirmuar emrin, datën e lindjes, dhe adresën e jauj aktuale.

Karta e Bardhë është e vlefshme në cdo shtet ët Australis?

Po. Që nga viti 2012 ajo është e përcaktuar me ligj se White Card duhet të ketë vlerë në të gjithë vendin në mënyrë që perdorusi i saj te kete  lirinë për të punuar ne të gjithë Australinë , pa pasur nevojë për ta marrë përsëri. Çdo shtet ka sigurisht subjektet e saj për lëshimin.

Sa kushton?

Kjo varet. Kostoja për kurset online ësht   më e ulët (në $ 40-60), ndërsa ato  ballë për ballë ju mund të paguani deri në 100 dollare.

Sa kohë është e vlefshme?

Përgjithmonë (Forever). Që nga viti 2009,White Card  nuk ka skadimi, kështu që në teori duhet ta marrësh atë vetëm një herë. Megjithatë, sipas Kodit Kombëtare të Praktikës, pronari juaj mund të të kërkojë një të re

Duke punuar në këtë fushë, të paktën në një nivel fillestar, është shpesh një nga mundësitë që kanë për ata të cilët u zhvendos në Australi. Pra, mos harroni për të marrë kartën e Bardhë.